Collectieve zorgverzekering voor minima

Woont u in de gemeente Heerhugowaard, Alkmaar of Langedijk en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de speciale collectieve zorgverzekering minima (CZM) van Univé. U kunt kiezen uit twee aanvullende pakketten. U betaalt een extra lage premie, want Halte Werk betaalt mee aan uw zorgverzekering. Meer informatie over het Univé Gemeentepakket leest u op de website van Gezondverzekerd.

Let op: Als u op dit moment ergens anders verzekerd bent, dan kunt u overstappen vanaf half november tot 31 december. Univé regelt dan de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Voordelen van een collectieve zorgverzekering

 • Aantrekkelijke korting op uw basisverzekering.
 • Lage premies aanvullende verzekering.
 • Ruime vergoedingen. 
 • Univé accepteert iedereen, zonder medische keuring.
 • Bij pakket Compleet wordt uw verplicht eigen risico ook vergoed.

Welk pakket is het beste voor mij?

Pakket Compact

Hierin zit een vergoeding voor beweegzorg/fysiotherapie, brillen en lenzen, tandarts, alternatieve zorg, voetzorg en vervangende mantelzorg. Premiebedrag 2020: € 126,80. Dit pakket is een goede keus als u weinig zorgkosten heeft.

Pakket Compleet met € 0,- eigen risico (ER)

Een hogere vergoeding voor alle zorg in pakket Compact. Daarnaast een extra vergoeding voor orthodontie, patiëntenvereniging en de eigen bijdrage Wmo. Ook bent u voor het wettelijk eigen risico verzekerd. Hierdoor heeft u € 0,- eigen risico per jaar. 

Premiebedrag 2020: € 155,20. Dit pakket is zeer geschikt als u vaak gebruik maakt van uw zorgverzekering en u veel zorgkosten heeft.

Let op! Als u zich in de loop van het jaar aanmeldt is pakket Compleet alleen voordelig wanneer u uw eigen risico nog niet heeft verbruikt. Anders heeft aanmelding pas zin vanaf 1 januari.

Welke zorg wordt vergoed?

In het Vergoedingenoverzicht GemeentePakket 2020 (pdf, 401 KB) leest u welke zorg vergoed wordt. U kunt kiezen uit twee pakketten: 'Compact' en 'Compleet inclusief eigen risico'.

Voorwaarden

 1. Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
 2. U heeft een laag vermogen.
 3. U woont in de gemeente Heerhugowaard, Alkmaar of Langedijk.
 4. U hebt geen achterstand in de betaling van de premie van uw huidige zorgverzekering.

Let op!

 • Studenten kunnen niet deelnemen als zij recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of recht hebben op een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • Als u in de WSNP zit en uw inkomen boven de bijstandsnorm uitkomt dan mag u tóch deelnemen aan de CZM. Ook als u in de MSNP zit mag u deelnemen. Voorwaarde is wel dat het MSNP-traject wordt uitgevoerd door een schuldhulpverlener van Halte Werk.
 • Voldoet u niet aan deze voorwaarden en meldt u zich tóch aan voor de CZM, dan krijgt u te maken met een naheffing van Univé.

Aanmelden

Ga naar uw gemeentepagina op de website van gezondverzekerd. U merkt tijdens het invullen meteen of u van de CZM gebuik kan maken.

Ik woon in de gemeente Heerhugowaard en wil mij aanmelden
Ik woon in de gemeente Alkmaar en wil mij aanmelden
Ik woon in de gemeente Langedijk en wil mij aanmelden

Halte Werk controleert streng of u de gegevens naar waarheid heeft ingevuld. Klanten zonder een bijstandsuitkering benaderen wij na aanmelding eventueel voor aanvullende gegevens.

Sluit een andere zorgverzekering beter aan bij uw zorgbehoefte?

U kunt mogelijk een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de premie via bijzondere bijstand. U moet wel kunnen bewijzen dat een andere zorgverzekering beter aansluit bij uw zorgbehoefte.