Collectieve zorgverzekering voor minima

Woont u in de gemeente Alkmaar of Dijk en Waard en hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de speciale collectieve zorgverzekering minima (CZM) van Univé. U kunt kiezen uit twee aanvullende pakketten. U betaalt een extra lage premie. Halte Werk betaalt mee aan uw zorgverzekering. Meer informatie over het Univé Gemeentepakket leest u op de website van Gezondverzekerd.

Let op: Bent u ergens anders verzekerd? Dan kunt u overstappen vanaf half november tot 31 december. Univé regelt de opzegging van de zorgverzekering die u nu hebt.

Voordelen van een collectieve zorgverzekering

 • Lage premies aanvullende verzekering.
 • Ruime vergoedingen. 
 • Univé accepteert iedereen, zonder medische keuring.
 • Bij pakket Compleet wordt uw verplicht eigen risico ook vergoed.

Welk pakket is het beste voor mij?

Pakket Compact

Hierin zit o.a. een vergoeding voor fysiotherapie, brillen en lenzen, tandarts en een bedrag voor preventie. Bij preventie kunt u denken aan een EHBO training of cursussen hoe om te gaan met een ziekte.

Premiebedrag 2022: € 141,76. Dit pakket is een goede keuze als u weinig zorgkosten heeft.

Pakket Compleet met € 0,- eigen risico (ER)

Een hogere vergoeding voor alle zorg in pakket Compact. Ook is er een extra vergoeding voor orthodontie, voetzorg en de eigen bijdrage Wmo. U bent voor het wettelijk eigen risico verzekerd. Hierdoor heeft u € 0,- eigen risico per jaar. 


Premiebedrag 2022: € 172,56. Dit pakket is zeer geschikt als u vaak gebruik maakt van uw zorgverzekering en u veel zorgkosten heeft.

Welke zorg wordt vergoed?

In het Vergoedingenoverzicht 2022 (pdf, 1 MB) leest u welke zorg vergoed wordt.

U kunt kiezen uit twee pakketten: 'Compact' en 'Compleet inclusief eigen risico'.

Voorwaarden

 1. Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
 2. U heeft een laag vermogen.
 3. U woont in de gemeente Alkmaar of Dijk en Waard.
 4. U hebt geen achterstand in de betaling van de premie van uw huidige zorgverzekering.

Belangrijk om te weten

 • Studenten kunnen niet deelnemen als zij recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of recht hebben op een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • Als u in de WSNP zit en uw inkomen boven de bijstandsnorm uitkomt dan mag u tóch deelnemen aan de CZM. Ook als u in de MSNP zit mag u deelnemen. Voorwaarde is wel dat het MSNP-traject wordt uitgevoerd door een schuldhulpverlener van Halte Werk.
 • Voldoet u niet aan deze voorwaarden en meldt u zich tóch aan voor de CZM, dan krijgt u te maken met een naheffing van Univé.

Aanmelden

Ga naar uw gemeentepagina op de website van Gezondverzekerd. U merkt tijdens het invullen meteen of u van de CZM gebuik kan maken.

Ik woon in de gemeente Dijk en Waard (eerder Heerhugowaard) en wil mij aanmelden

Ik woon in de gemeente Dijk en Waard (eerder Langedijk) en wil mij aanmelden

Ik woon in de gemeente Alkmaar en wil mij aanmelden

Aanleveren gegevens via de Ockto app

Halte Werk heeft gegevens nodig over het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner. Om het aanleveren van deze informatie makkelijker te maken, maakt Halte Werk gebruik van de app van Ockto. Als u zich aanmeldt voor de CZM ontvangt u een email met daarin meer informatie over hoe dit werkt. Wilt u nu al meer weten over de Ockto app kijk dan op de website van Gezondverzekerd.nl.

Als u geen gebruik maakt van de Ockto app dan kunt u uw gegevens ook via de mail of per post aan ons versturen. 

Sluit een andere zorgverzekering beter aan bij uw zorgbehoefte?

U kunt mogelijk een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de premie via bijzondere bijstand. U moet wel kunnen bewijzen dat een andere zorgverzekering beter aansluit bij uw zorgbehoefte.