Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Heeft u (tijdelijk) als zelfstandige een laag inkomen, dan komt u wellicht in aanmerking voor het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004' (Bbz 2004). Het Besluit bijstandverlening regelt de financiële bijstand aan zelfstandigen. De vorm van de financiële ondersteuning verschilt per situatie.

Wie kan een Bbz-uitkering aanvragen?

 • Startende zelfstandigen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering.
 • Gevestigde zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen.
 • Zelfstandigen die hun niet-levensvatbare bedrijf willen beëindigen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een Bbz-uitkering?

Als starter of zelfstandige met tijdelijke financiële problemen komt u in aanmerking als:

 • het bedrijf na bijstandsverlening levensvatbaar is;
 • u aan eventuele vestigingseisen voldoet;
 • u minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werkt;
 • hulp via een bank niet mogelijk is.

Als gevestigde zelfstandige geboren voor 1 januari 1960 en jonger dan de AOW-leeftijd komt u in aanmerking als:

 • uw inkomen uit bedrijf of beroep eventueel aangevuld met andere inkomsten beneden de bijstandsnorm blijft;
 • u onmiddellijk voorafgaand aan uw aanvraag minstens tien jaar achter elkaar bij een bedrijf in dienst bent geweest of zelfstandig een beroep hebt uitgeoefend;
 • de nettowinst uit uw bedrijf te laag is om van te kunnen leven, maar minimaal € 8.068 (2020) bedraagt.

Als u als gevestigde zelfstandige uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet meer levensvatbaar is, is het ook mogelijk om een beroep te doen op het Bbz.

Wat voor bijstand is er voor gevestigde zelfstandigen?

Periodieke uitkering

Als u al zelfstandige bent en u kunt, door tijdelijke inkomensproblemen, niet in uw eigen levensonderhoud voorzien, dan is maximaal 12 maanden lang een periodieke uitkering mogelijk. Het Bbz vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. Als er externe omstandigheden zijn, is een verlening van deze periode met maximaal 24 maanden mogelijk. In principe bestaat de uitkering uit een renteloze lening. Als het inkomen bekend is over het afgelopen jaar, bepaalt de gemeente welk deel van de lening u terug moet betalen.

Bedrijfskapitaal

Als het voortbestaan van uw levensvatbare bedrijf gevaar loopt, is er dringend behoefte aan bedrijfskapitaal. Vanuit het Bbz is een rentedragende lening te krijgen van maximaal € 195.497 (2020). De verschuldigde rente volgt het niveau van de banken.
Deze lening moet u in maximaal tien jaar terugbetalen. In sommige gevallen, afhankelijk van uw inkomen, kan de gemeente een deel van de lening als uitkering verstrekken.

Wat voor bijstand is er voor starters?

Als blijkt uit het ondernemersplan dat het nieuwe bedrijf ’levensvatbaar’ is, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Periodieke uitkering

Als startende ondernemer maakt u tijdelijk aanspraak op een inkomensondersteuning op het moment dat de inkomsten uit het eigen bedrijf onder de bijstandsnorm blijven.
Een verlenging van deze periode is mogelijk als u vanwege medische of sociale redenen uw bedrijf niet volledig draaiende kunt houden.
De aanvullende uitkering ontvangt u in principe als renteloze lening. Nadat uw inkomen bekend is, bepalen wij welk deel u van de lening terug moet betalen.

Het te verstrekken bedrijfskapitaal

Aan een startende ondernemer verstrekken wij een bedrijfskapitaal van € 37.398 (2020) als rentedragende lening.

Wat als ik de start van mijn bedrijf nog moet voorbereiden?

Als u vanuit de bijstand een eigen bedrijf wilt beginnen, dan is het mogelijk dat u zich een jaar lang oriënteert op het ondernemerschap. In de voorbereidingsperiode houdt u uw uitkering en hoeft u niet te solliciteren. In deze periode kunt u cursussen volgen of marktonderzoek doen. Dit is belangrijk voor het schrijven van een ondernemersplan. U moet u tijdens de voorbereidingsperiode wel laten begeleiden door een deskundige. Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden.
De voorbereiding kan ook nog andere kosten met zich meebrengen. Voor bijvoorbeeld bedrijfsmateriaal of marktonderzoek is soms een renteloze lening mogelijk.

Wat als ik mijn bedrijf moet beëindigen?

Het Bbz biedt aanvulling op het inkomen van zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf als:

 • U zich genoodzaakt voelt uw bedrijf te beëindigen.

Voor maximaal 12 maanden krijgt u een aanvullende periodieke uitkering. Onder voorwaarden is een verlenging van 12 maanden mogelijk. Deze uitkering is bedoeld om te voorzien in de kosten van levensonderhoud. Het beëindigen van het bedrijf moet binnen deze periode plaatsvinden.

Rechten en plichten

Lees meer op de site van het ministerie over uw rechten en plichten bij een uitkering.

Contact

Het Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. De medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Hebt u een vraag voor het Zelfstandigenloket? Neem dan contact op via het contactformulier. Als onderwerp kunt u 'Zelfstandigenloket' kiezen. Vermeld in uw bericht altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer.

Zie ook:
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).