Bijstandsnormen

Voor alle regelingen geldt dat uw inkomen laag moet zijn en uw vermogen beperkt.

Als inkomen telt mee:

  • Uw netto-inkomen per maand (zie inkomensspecificatie van uw werkgever, Halte Werk of andere uitkeringsinstantie);
  • Overige inkomsten (waaronder alimentatie en pensioen uit het buitenland).

Als vermogen telt mee:

  • Contant geld;
  • Spaargeld van u en uw inwonende kinderen onder de 18 jaar;
  • Waardevolle spullen (bv sieraden, een auto);
  • Een erfenis of geldprijs;
  • Een 'en/of-rekening' met bijvoorbeeld één van uw ouders of kinderen.

Er geldt een inkomensgrens. Dit betekent dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze grens verschilt per regeling en per gemeente. In onderstaande tabel leest u per regeling welke norm voor u geldt.

Welke inkomensgrenzen gelden er voor de verschillende regelingen?

Scroll de tabel om meer te zien
Regeling voor inwoners van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk percentage
Bijzondere bijstand: algemeen 120%
Bijzondere bijstand: bewindvoerings-/mentor/curatorkosten Heerhugowaard en Alkmaar 100%
Bijzondere bijstand: bewindvoerings-/mentor/curatorkosten Langedijk 120%
Bijzondere bijstand: woonkosten Duurzame gebruiksgoederen, overige inrichtings- en stoffeerders- en verhuiskosten en compensatie alleenstaande ouderkop 100%
Individuele inkomenstoeslag 120%
Kortingspas (Huygenpas, AlkmaarPas,MeedoenPas) 120%
Collectieve zorgverzekering minima (CZM) 120%
Individuele studietoeslag 120%

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Scroll de tabel om meer te zien
Netto-inkomen per maand (excl. vakantietoeslag)
Mijn situatie Inkomensgrens 100% Inkomensgrens 120%
thuiswonende alleenstaande, tussen de 18 en 20 jaar € 252,98 € 303,58
alleenstaande of alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.024,77 € 1.229,72
gehuwde / samenwonende, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.463,95 € 1.756,74
alleenstaande of alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.139,98 € 1.367,98
gehuwde/samenlevende, een of beiden pensioengerechtigde leeftijd € 1.545,73 € 1.854,88
alleenstaande, verblijvend in een inrichting € 356,77 € 428,12
gehuwden, verblijvend in een inrichting € 581,65 € 697,98

* Bedragen zijn geldig vanaf 1 juli 2021

Hoeveel vermogen mag ik maximaal hebben om recht te hebben op een regeling?

Scroll de tabel om meer te zien
Mijn situatie Maximaal vermogen
alleenstaand € 6.295,-
alleenstaande ouder met kinderen* € 12.590,-
gehuwd of samenwonend € 12.590,-
gehuwd of samenwonend met kinderen* € 12.590,-

* Kinderen tot 18 jaar. Het bedrag is inclusief het spaargeld van de kinderen.
* Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2021