Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten. Dit zijn bijzondere kosten die u moet maken en die u niet van uw uitkering of loon kunt betalen. Deze kosten maakt u in speciale gevallen en u krijgt deze kosten nergens anders (helemaal) vergoed.

Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten:

  • Eigen bijdrage voor thuiszorg en ziekenvervoer. Een eigen bijdrage betekent dat u in sommige gevallen een deel van de kosten zelf moet betalen;
  • Eigen bijdrage voor rechtsbijstand;
  • Kosten van bewindvoering, curator- en mentorschap;
  • Reiskosten (buiten de gemeente) voor bezoek aan partner/kinderen in gevangenschap of ziekenhuis/verpleging/school;
  • Extra kosten door een ziekte of beperking. Bijvoorbeeld extra kosten voor verwarming, dieet, maaltijd, slijtage en bewassing;
  • Eigen bijdrage voor kosten kinderopvang bij een Sociaal Medische Indicatie (SMI) of Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE);
  • Eigen bijdrage voor kosten kinderopvang overig (o.a. bij werk, inburgering, studie);
  • Alarmeringskosten. Dit zijn kosten voor een personenalarm;
  • Een computer voor uw kind op het voortgezet onderwijs (hiervoor gelden extra voorwaarden).

Maatwerkvoorziening

Via de bijzondere bijstand ontvangt u mogelijk een bijdrage (vergoeding) aan de kosten van uw zorgpremie. Bijvoorbeeld als een andere zorgverzekering beter aansluit bij de zorg die u nodig heeft dan de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). Dit heet de ‘Maatwerkvoorziening’.  

Kom ik in aanmerking voor Bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is voor alle mensen met een laag inkomen en die weinig of geen vermogen bezitten. Het is er dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een inkomen op of rond bijstandsniveau, voor mensen met een laag salaris, een WAO-uitkering of een AOW-uitkering.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Alarm:

Storing

Het kan zijn dat u door een storing op dit moment geen digitale aanvraag kunt doen. Probeert u het dan op een later moment nog eens. Wij vinden dit erg vervelend en werken hard aan een oplossing.

Hebt u een vraag waarmee u niet kunt wachten?

Bel dan naar 14 072 (kies 'Alkmaar' en daarna optie 3 voor Halte Werk). 

Of vul het aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Halte Werk (pdf, 96 KB) in.
Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Dan heeft Halte Werk in sommige gevallen meer gegevens nodig over uw inkomen en vermogen:

Vraagt u een tegemoetkoming (vergoeding) aan in de kosten van uw zorgpremie, omdat een andere zorgverzekering beter aansluit bij de zorg die u nodig heeft? Vul dan het aanvraagformulier Maatwerkvoorziening (pdf, 101 KB) in.

Heeft u problemen met het invullen van het formulier? Het Formulierenpunt helpt u graag verder.