Krijg ik altijd een lagere uitkering als ik me niet aan de arbeidsverplichtingen houd?


Uw uitkering wordt in principe altijd verlaagd of u krijgt helemaal geen uitkering als u de arbeidsverplichtingen niet nakomt. Halte Werk kan wel rekening houden met uw situatie. Dat betekent dat u bij zeer dringende redenen toch een (deel van uw) uitkering kunt krijgen, ondanks dat u zich niet hebt gehouden aan de arbeidsverplichtingen.

Kunt u er echt niets aan doen dat u zich niet aan een of meer van deze arbeidsverplichtingen hebt gehouden? Dan is het mogelijk dat u geen verlaging van uw uitkering krijgt. Bent u binnen de periode van verlaging van uw uitkering weer bereid uw arbeidsverplichtingen toch (weer) nakomen en kunt u dit bewijzen? Dan kan Halte Werk de verlaging meteen stoppen. Vanaf dat moment hebt u weer recht op uw volledige uitkering.