Moet ik aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?


Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen. U moet er alles aan doen om werk te vinden of te houden. In uw plan van aanpak - dat u samen met Halte Werk maakt - komt precies te staan wat Halte werk van u verwacht.