Wat gebeurt er als ik me niet aan de arbeidsverplichtingen houd?


Als u de arbeidsverplichtingen en afspraken met Halte Werk niet nakomt, legt Halte Werk een maatregel op. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering.