Wat zijn de arbeidsverplichtingen?


Heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u de volgende arbeidsverplichtingen:

  1. U probeert betaald werk te vinden. U moet bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, een werkmap aanmaken op www.werk.nl en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus.
  2. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. Als u werk vindt of krijgt aangeboden, neemt u dit aan.

  3. U bent bereid voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (11/2 uur heen en 11/2 uur terug) mag u niet weigeren. Als het nodig is om werk te krijgen of te houden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig heeft.

  4. U helpt Halte Werk een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en voert dit plan uit. U houdt zich aan de afspraken die u hierover maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen aan die Halte Werk u biedt.

  5. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of houden van werk. Dus als u een cursus moet volgen over nieuwe technieken in uw vakgebied, dan doet u dat ook.

  6. U doet geen dingen die het krijgen of houden van werk moeilijker maken. U doet uw best bij sollicitaties. Dit betekent dat u zich netjes kleedt, een verzorgd uiterlijk heeft en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk komt.