Is mijn partner hoofdelijk aansprakelijk?


Bij het ontvangen van een lening in het kader van het Bbz 2004 is de partner medeaansprakelijk voor de terugbetaling van het totale bedrag als deze heeft meegetekend bij de aanvraag (artikel 59 Pw). Zonder handtekening van de partner kunt u overigens geen Bbz levensonderhoud en/of krediet ontvangen.

De vorm van partnerschap heeft geen invloed op de medeaansprakelijkheid. Het maakt dus niet uit of u samenwoont, een geregistreerd partnerschap hebt, getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Ook bij beëindiging van de relatie door verlating of echtscheiding verandert er niets aan de medeaansprakelijkheid voor de terugbetaling van het uitstaande saldo. Zelfs het opstellen van een convenant heeft hier geen invloed op, in tegenstelling tot wat sommige advocaten en notarissen vertellen. Elke ondertekenaar is aansprakelijk voor de volledige terugbetaling van de lening(en).