Kan het Zelfstandigenloket meewerken aan een schuldregeling of een akkoord?


Ja, het Zelfstandigenloket werkt onder bepaalde voorwaarden mee aan een regeling of akkoord. Dit moet dan wel noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf/zelfstandig beroep of tot stand komen bij de beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep.

Er zijn twee voorwaarden:

  1. het gedeelte dat door een gestelde zekerheid (bijvoorbeeld hypotheek of pandrecht) wordt gedekt, blijft buiten het akkoord of de regeling;
  2. alle concurrente schuldeisers moeten evenredige medewerking verlenen.