Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor beschut werk?


Ik krijg al dagbesteding. Kom ik nog in aanmerking voor beschut werk?


Kan ik in 2016 nog een Wajong-uitkering aanvragen?