Ik krijg al dagbesteding. Kom ik nog in aanmerking voor beschut werk?


Dat is niet met zekerheid te zeggen. Dagbesteding valt vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente en niet meer van het Rijk. Daarom vervalt de centrale indicatie voor dagbesteding. Halte Werk bepaalt in overleg met u welke voorziening het meest geschikt is. En wat het beste bijdraagt aan deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt.