Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor beschut werk?Halte Werk bepaalt wie zij voordragen bij het UWV voor een beoordeling beschut werk. UWV beoordeelt vervolgens op basis van landelijke criteria of u tot de doelgroep beschut werk behoort. Zij sturen dit advies aan Halte werk. 

Vervolgens stelt Halte Werk op basis van dit advies vast of u tot de doelgroep behoort.  Als u hiertoe behoort zorgt Halte Werk dat u in een beschutte omgeving met een dienstbetrekking aan de slag kunt.