Wat zijn de voorwaarden?

  • Het tegoed is:

    • geldig tot en met 31 december van het kalenderjaar;
    • niet over te dragen naar een andere pashouder;
    • persoonsgebonden.

  • Wanneer het bedrag hoger is dan uw tegoed, betaalt u de rest zelf bij
  • Uitgegeven tegoed kan niet worden teruggegeven. 
  • Organisaties mogen om uw legitimatie vragen.