Ik heb geen DigiD, hoe vraag ik die aan?

U kunt een DigiD aanvragen via de website pagina www.digid.nl/aanvragen.

Lukt het u niet om een aanvraag DigiD te doen? U kunt iedere werkdag van 09.00 – 13.00 uur zonder afspraak langskomen bij onze Formulierenpunt voor hulp.

Boven bij de ingang van het Stadskantoor staat een aanmeldzuil. Daar vult u het volgende in: kies voor Halte Werk. Op de vraag 'Heeft u een afspraak, antwoordt u 'Nee'. Daarna kiest u 'Schuldhulpverlening'. U krijgt dan een nummer. Neem plaats in de hal. Als u uw volgnummer op de borden ziet, verschijnt het cijfer van de balie waar we u verwachten.