Ik wil informatie, kan ik ook langskomen?

U bent elke werkdag van 09.00 – 13.00 uur van harte welkom bij de balie schuldhulpverlening in de hal van het stadskantoor in Alkmaar. U hoeft voor uw bezoek geen afspraak te maken. Neem altijd uw ID-bewijs mee, en als het kan uw DigiD.

Boven bij de ingang van het Stadskantoor staat een aanmeldzuil. Kies daar voor de optie 'Halte Werk'. Op de vraag 'Heeft u een afspraak, antwoordt u 'Nee'. Daarna kiest u 'Schuldhulpverlening'. U krijgt dan een nummer. Neem plaats in de hal. Als u uw volgnummer op de borden ziet, verschijnt het cijfer van de balie waar we u verwachten.