Kan ik bijzondere bijstand aanvragen voor het eigen risico van mijn zorgverzekering of hoge zorgkosten?

 

Eigen risico zorgverzekering

Voor uw eigen risico kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.

Hoge zorgkosten

Is er sprake van een acute medische noodzaak en een bijzondere situatie? Dan beoordeelt Halte Werk of u hier bijzondere bijstand voor kunt krijgen.
Neem hiervoor contact op met het team bijzondere bijstand of bel 14 072 (kies 'Alkmaar', vraag naar Halte Werk).
In alle andere gevallen kunt u (in principe) geen bijzondere bijstand aanvragen.