Waar kan ik bijzondere bijstand voor aanvragen?

U kunt voor veel verschillende kosten bijzondere bijstand krijgen. Daarbij gelden deze voorwaarden:

  • De kosten moeten bijzonder zijn. Dat betekent dat het kosten zijn die u normaal niet maakt, maar die u nu door omstandigheden wel moet maken.
  • De kosten moeten noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat u die kosten móet maken. In sommige gevallen moet een arts of een andere deskundige die noodzaak vaststellen.

  • U moet eerst alle andere mogelijkheden hebben geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen. Soms hebt u een afwijzing van een andere regeling nodig om bijzondere bijstand aan te kunnen vragen.
  • De kosten moeten in Nederland zijn gemaakt.

Waar kan ik geen bijzondere bijstand voor aanvragen