U kunt géén bijzondere bijstand aanvragen voor de volgende kosten

 • Duurzame gebruiksartikelen, zoals een wasmachine of een koelkast. U moet hiervoor in principe geld sparen van uw inkomen of uitkering
 • Boetes
 • Alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • (Belasting)schulden
 • Schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto
 • Premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering
 • Vrijwillig en verplicht eigen risico van de zorgverzekering
 • Bijzondere, experimentele medische behandelingen die niet via de verzekering of AWBZ wordt vergoed
 • Verhuizing door renovatie
 • Kosten die u in het buitenland maakt. U kunt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand krijgen voor begrafeniskosten in het buitenland en de reiskosten die daarbij horen.
 • Eigen risico van uw zorgverzekering
 • Hoge zorgkosten (Er zijn uitzonderingen)