Ik heb een aanvraag gedaan? Wat nu?

Nadat u uw aanvraag compleet (inclusief alle bewijsstukken) inlevert of opstuurt, beoordeelt Halte Werk uw aanvraag. U ontvangt dan in principe binnen 8 weken een beschikking waarin staat of u wel of geen recht heeft op bijzondere bijstand.
Ook staat hierin of u de bijzondere bijstand krijgt als een lening of als een gift.