Wat is bijzondere bijstand?

Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke kosten ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt deze kosten niet zelf betalen. Hiervan moet u bewijsstukken inleveren, of een verklaring van een behandelaar.

U krijgt deze kosten niet op een andere manier vergoed, bijvoorbeeld door uw zorgverzekering.
Voor uitgaven die iedereen heeft, krijgt u geen bijzondere bijstand. Zoals: eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine of de kosten voor de inrichting van uw woning. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, kan het mogelijk zijn om voor noodzakelijke kosten wel bijzondere bijstand te ontvangen.

Let op! Een laag inkomen of schulden gelden niet als bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die u door uw schulden of een laag inkomen niet kunt betalen.