Wat is de regeling Uitstroom Bronheffing?

Deze regeling is voor u als u inwoner bent van de gemeente Heerhugowaard, Alkmaar of Heerhugowaard (HAL-gemeenten) en:
* een bijstandsuitkering ontvangt;
* verzekert bent bij Univé èn ook bij Univé een betalingsachterstand heeft (Univé is de zorgverzekeraar waarmee Halte Werk samenwerkt).

Halte Werk houdt een aflossingsbedrag van € 35,- bovenop de zorgpremie in op uw bijstandsuitkering. Dit bedrag wordt direct doorbetaald aan Univé. Dit duurt maximaal 36 maanden. Daarna scheldt Univé een eventuele restschuld kwijt. U betaalt dan geen boete meer aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 


Als onderdeel van de regeling wordt u verzekerd via de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) die afgesloten is met Univé. Die zorgt ervoor dat u goed verzekerd bent voor ziektekosten en geen eigen risico meer hoeft te betalen.

Lees ook:

Zit het eigen risico en eigen bijdrage in de regeling?
Wat als mijn situatie wijzigt?
Wat als er nog andere schulden zijn en er een schuldenregeling wordt getroffen voor alle schulden?