Zit het eigen risico en de eigen bijdrage in de regeling?

In de betalingsregeling zijn alle betalingsachterstanden die bekend zijn verwerkt. Dus premieachterstand en niet betaalde zorgkosten, zoals een eigen bijdrage of een eigen risico.
Het kan zijn dat er de afgelopen maanden al zorgkosten zijn geweest waarvoor een eigen risico betaald moest worden. Deze moet u zelf betalen via een acceptgiro van Univé. Deze rekening moet op tijd worden betaald. Zo niet, dan vervalt de betalingsregeling.