Wat als mijn situatie wijzigt?

De regeling geldt zolang u een bijstandsuitkering ontvangt van Halte Werk (gemeente Heerhugowaard, Alkmaar of Langedijk). Als u geen uitkering meer krijgt, (bijvoorbeeld door verhuizen buiten de HAL gemeenten of door het vinden van (parttime) werk) moet u vanaf dat moment zelf de zorgpremie en de afbetalingsregeling betalen. Het is voor Halte Werk dan immers onmogelijk om bedragen in te houden van de bijstandsuitkering (en namens u geld aan Univé te betalen).

U kan (tijdens deelname aan de regeling) aanvullend verzekerd blijven bij Univé.
De restschuld wordt kwijtgescholden als u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Als u deze verplichtingen niet nakomt, dan moet u (weer) een boete (opslag) betalen aan het CAK.