Wat is de hoogte van bijzondere bijstand?

De bijzondere bijstand is nooit hoger dan de kosten die u aanvraagt en er kan een maximum vergoeding of richtprijs gelden. Soms ontvangt u de bijzondere bijstand niet in geld, maar in de vorm van goederen of diensten. Dit wordt bijstand in natura genoemd. Heeft u ten onrechte, of te veel, bijzondere bijstand ontvangen, dan kan de gemeente u verplichten die (gedeeltelijk) terug te betalen.