Hoe werkt de kostendelersnorm?

 

In de nieuwe Participatiewet wordt de kostendelersnorm ingevoerd. Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde. In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

 

Huishouden

Bijstandsnorm per persoon

Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen

Eénpersoonshuishouden

70%

70%

Tweepersoonshuishouden

50%

100%

Driepersoonshuishouden

43 1/3 %

130%

Vierpersoonshuishouden

40%

160%

Vijfpersoonshuishouden

38%

190%

Rekenvoorbeeld:

Bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm.