Nieuws

Ontslag voor Cliëntenraad Halte Werk

De cliëntenraad van Halte Werk heeft per 10 juli 2018 haar ontslag ontvangen van het bestuur van Halte Werk. Reden is een fundamenteel verschil van inzicht tussen het bestuur van Halte Werk en de cliëntenraad over de invulling van hun rol en taak.

Lees verder

Banen via VAK=Fit

De eerste Vak=Fit opleiding in de HAL-regio is succesvol afgesloten. Alle twaalf deelnemers zijn statushouders die hun inburgering afgerond, of bijna afgerond hebben. Zij ontvingen 8 juni jl. hun certificaat en hebben inmiddels allemaal een leer-werk baan.

Lees verder

Uw vakantie en uw uitkering

Op vakantie? Met een uitkering van Halte Werk moet u het ons vier weken vóóraf melden.

Waar moet u verder nog rekening mee houden?

Lees verder

Hoogte tegoed MeedoenPas 2018 (voorheen LangedijkerPas) soms lager

In bepaalde situaties is het tegoed op de MeedoenPas in 2018 lager dan in vorige jaren.

Lees verder

Nieuwe geldplannen voor (groot)ouders

De geldplannen van Halte Werk zijn een handige manier om tips te krijgen over geld. Daar zijn voor ouders en grootouders nu twee speciale geldplannen aan toegevoegd.

Lees verder

Jaaropgave Halte Werk 2017

Heeft u in 2017 een bijstandsuitkering van ons ontvangen? Dan krijgt u vóór 1 maart 2018 per post uw jaaropgave. Als u gehuwd bent of samenwoont, dan ontvangen u en uw partner apart een jaaropgave.

Lees verder

Opleidingen op maat voor vergunninghouders

In Alkmaar is VAK=FIT een opleiding begonnen voor vergunninghouders die er in twintig weken een technische opleiding krijgen die hen klaar moet stomen voor een betaalde baan.

Lees verder

Nieuw bij Mijn Halte Werk: Mijn Budget

Op de website is ‘Budget Online’ vervangen door ‘Mijn Budget’. Bij dit programma is de informatie slimmer ingedeeld waardoor klanten beter inzicht krijgen in hun budget.

Lees verder

Samenwerking Stichting GenderTalent

Vanaf januari 2018 werkt Halte Werk samen met stichting GenderTalent.

Lees verder

Huygenpas 2018 is een digitale pas

Kreeg u in 2017 de Huygenpas? Dan ontvangt u in januari automatisch de Huygenpas 2018. Papieren waardebonnen komen te vervallen. In 2018 staat er een digitaal tegoed op uw pas.

Lees verder