Coronavirus: extra steun voor ondernemers

De maatregelen rondom het coronavirus hebben nogal wat impact op ondernemers. Heeft u als ondernemer financiële problemen door het coronavirus? Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd waarmee u financieel kunt bijsturen. We zetten alle mogelijkheden graag voor u op een rij.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan lopen veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, noodgedwongen inkomsten mis. Het kabinet heeft op 17 maart jl. versoepelde regels vastgesteld voor het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen (Bbz), met voorlopig een looptijd tot 1 juni 2020. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze tijdelijke regeling, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

Halte Werk voert deze regeling uit voor de gemeentes Alkmaar, Beemster, Bergen NH, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Landsmeer, Langedijk, Purmerend, Texel en Waterland.

Let op: Verwerking van uw aanvraag Tozo kan vier weken in beslag nemen. Op dit moment zijn onze medewerkers hard aan het werk om alle aanvragen goed te kunnen verwerken. Wij willen u in verband met drukte vragen de uitkomst van uw aanvraag af te wachten. Het is niet nodig tussentijds het contact met Halte Werk te zoeken over uw gedane aanvraag. De behandeltijd hoeft niet iets te zeggen over de uitkomst van uw aanvraag.

Wanneer kunt u gebruik maken van de versoepelde regeling?

U bent zzp’er of zelfstandig ondernemer en:

 • U bent 18 jaar of ouder en nog niet pensioengerechtigd;
 • U bent woonachtig en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • U bent vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam (gemiddeld minimaal 24 uur per week) in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • U bent woonachtig in de gemeente, waar u de aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt. Voor deze aanvraag bij Halte Werk betekent dit dat u woonachtig bent en ingeschreven staat in één van deze gemeenten: Alkmaar, Beemster, Bergen NH, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Landsmeer, Langedijk, Purmerend, Texel of Waterland.

Kunt u op alle punten ‘ja’ antwoorden? Dan kunt u een aanvraag indienen voor de versoepelde regeling bijstandverlening zelfstandigen. Bij het invullen van de aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Uw DigiD
 • Uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner
 • De gegevens van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Uw BTW identificatienummer

Tozo aanvragen

Om uw aanvraag in te dienden kunt u in het vak hieronder op 'Tozo aanvragen' klikken.

Let op: u wordt doorgelinkt naar de website van de gemeente Alkmaar. De gemeente Alkmaar faciliteert deze aanvraag voor Halte Werk.

Wij vragen u alleen een aanvraag te doen als u door de coronamaatregelen direct financiële hulp nodig heeft. Het indienen van uw aanvraag via onderstaande link is voldoende. Het is niet nodig uw gedane aanvraag naar ons te mailen of ons over uw gedane aanvraag telefonisch te contacten.

>>Tozo aanvragen<<

Aanvraag bedrijfskapitaal nog niet mogelijk

U kunt nog geen lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Wij wachten op informatie van de Rijksoverheid.

Lees meer: Informatie tijdelijke extra ondersteuning op Rijksoverheid.nl

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling, het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). De regeling is om werkgevers met omzetverlies te compenseren zodat zij werknemers met vaste en flexibele contract kunnen doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

Ga naar: Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) via UWV

Overbruggingskrediet voor ondernemers

Met de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) kunt u eerder en meer geld lenen doordat de overheid borg staat voor kredieten aan ondernemers. Deze regeling is op 16 maart versneld verruimd, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. U vraagt de regeling aan bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Ga naar: Verruimde BMKB-regeling via RVO

Later betalen aan de Belastingdienst en verlagen voorlopige aanslag

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst om uitstel van betaling vragen. Dat kan gaan om uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. U kunt ook uw voorlopige aanslag wijzigen als u een lagere winst verwacht door het coronavirus, zodat u meteen minder belasting betaalt. Tot slot heeft de Belastingdienst de tarieven van de invorderingsrente en de belastingrente verlaagd.

Ga naar: Maatregelen van de Belastingdienst

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en -garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Ga naar: Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) via RVO

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Ga naar: mircokrediten van Qredits

Voorgenomen maatregelen voor bepaalde sectoren

Het Kabinet werkt de komende tijd enkele voorgenomen maatregelen verder uit om o.a. toeristenbelasting stop te zetten en extra maatregelen te treffen voor de cultuursector en andere sectoren die bijzonder hard getroffen zijn, zoals eet- en drinkgelegenheden en de reisbranche. Op de website van het KVK Coronaloket leest u meer informatie.

Ga naar: Informatie voorgenomen maatregelen van het KVK Coronaloket

Voor advies, antwoorden op veelgestelde vragen en de laatste informatie kunt u ook terecht bij het Coronaloket van de KVK.

Zelfstandigenloket

Op onze website kunt u meer informatie vinden over de huidige Bbz regeling.