Gezocht: leden Cliëntenraad Halte Werk

Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en voert de Participatiewet en bijbehorende regelingen uit voor deze gemeenten.

Visie op medezeggenschap

Het doel van de cliëntenraad is het bestuur van Halte Werk gevraagd, en ongevraagd, te adviseren bij besluitvorming over:

 • verordeningen en beleidsvoorstellen over de dienstverlening van Halte Werk;
 • de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd.

Het gaat niet om zaken zoals klachten en bezwaarschriften van een individueel persoon. Wel gaat het om signalen ontvangen, bijvoorbeeld over bereikbaarheid, afhandelingstermijnen, omgang en communicatie die het individuele niveau overstijgen.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad is, voor zover mogelijk, samengesteld als een afspiegeling van personen die bij de uitvoering van de Participatiewet zijn betrokken. De raad bestaat uit zeven personen die wonen in het werkgebied van Halte Werk. Daarnaast zullen drie vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deelnemen in de cliëntenraad.

Profielschets lid cliëntenraad

 • U heeft kennis van de doelstelling en dienstverlening van Halte Werk;
 • U kunt uw argumenten helder uitleggen;
 • U kunt goed samenwerken binnen de cliëntenraad en ook met andere betrokkenen;
 • U kunt zich inleven in de belangen van de klanten van Halte Werk;
 • U toont initiatief;
 • U heeft een visie of kunt die vormen vanuit klantenperspectief;
 • U kunt beleidsstukken lezen en daaruit hoofdlijnen afleiden;
 • U bent eerlijk en houdt altijd het algemene doel voor ogen.

Extra vaardigheden voorzitter

 • U bewaakt de doelstellingen van de cliëntenraad, kunt vergaderingen gestructureerd laten verlopen, heeft (bij voorkeur) bestuurlijke ervaring en weet wat er speelt bij klanten van Halte Werk.
  Taken: vergaderingen leiden, agenda opstellen, intern en extern de cliëntenraad vertegenwoordigen.

Extra vaardigheden secretaris

 • U kunt gestructureerd werken, het overzicht behouden en de administratie uitvoeren.
  Taken: agendaoverleg en –beheer, vergaderingen voorbereiden, correspondentie voeren, notulen maken, de voorzitter ondersteunen.

Werkwijze Cliëntenraad Halte Werk

De cliëntenraad vergadert minstens zes keer per jaar volgens een vast te stellen rooster.
U ontvangt € 141,66 per maand. Dit bedrag is een (onkosten)vergoeding voor uw deelname aan de vergaderingen en voor andere activiteiten die horen bij uw taak als lid van de cliëntenraad.

Sollicitatieproces

De sollicitatiecommissie bestaat uit een klantmanager en beleidsadviseur. Zij brengen een advies uit over een kandidaat. Leden van de cliëntenraad worden uiteindelijk benoemd door het bestuur van Halte Werk.

Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 5 maart via clientenraad@haltewerk.nl of via Halte Werk, postbus 8002, 1802 KA, Alkmaar