Halte Werk controleert adressen

Een inschrijving op het juiste woonadres is van groot belang. Dit is het adres waar u woont; waar uw huishouden is. De overheid slaat dit adres op in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente houdt dit bij. Bij zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst en belastingen is uw juiste adres belangrijk.

Halte Werk controleert adressen. Een adresonderzoek is soms een huisbezoek. Om zo min mogelijk tot last te zijn, gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacy-bescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren.

Hieronder nog meer feiten over onze huisbezoeken:

  • Een onderzoek start als er twijfels zijn over bijvoorbeeld de bewoning van een adres.
  • Halte Werk werkt dan samen met Burgerzaken van uw gemeente.
  • Een juiste inschrijving in de BRP is nodig om zorg of (schuld)hulp te kunnen bieden.
  • Een huisbezoek kan ook plaatsvinden als u bijvoorbeeld bent vergeten een verhuizing aan ons te melden.
  • Een verkeerd woonadres in de BRP kan adresfraude, misbruik van uitkering, toeslag of regeling betekenen.
  • Wanneer blijkt dat uw BRP-registratie niet juist is, dan meldt Halte Werk dat aan u.
  • Als er genoeg reden voor is dan moet Burgerzaken de registratie aanpassen.

Controleer uw registratie

Controleer of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl (inloggen via DigiD). Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Een verhuizing moet u doorgeven bij Burgerzaken van uw gemeente. U kunt veranderingen aan ons melden via Mijn Halte Werk