Halte Werk gaat verder met vormen van nieuwe cliëntenraad

In de ochtend van 20 november 2018 deed de rechtbank uitspraak in de rechtszaak van vier leden uit de voormalige Cliëntenraad Halte Werk. Zij waren de zaak gestart toen het bestuur van Halte Werk hun lidmaatschap van de cliëntenraad stopte. Zij wilden dat Halte Werk hen terugnam in de cliëntenraad en dat Halte Werk geen nieuwe leden zou aannemen. De rechter heeft hen geen gelijk gegeven. Daarom gaat Halte Werk nu verder met het vormen van een nieuwe cliëntenraad.

Het bestuur van Halte Werk heeft de leden van de raad uit hun functie gezet omdat zij niet goed samenwerkten. Ook hielden sommige leden zich niet aan de afspraken door eerst informatie te delen in de krant en sociale media en dan pas met het bestuur. Verder gebruikten zij zeer grove taal, wat niet past bij een samenwerking. Het bestuur van Halte Werk kijkt ernaar uit om de mening van klanten via een nieuwe Cliëntenraad Halte Werk weer te organiseren. Wij zullen u zo snel als mogelijk hiervoor uitnodigen.

Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad is een groep klanten die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur van Halte Werk. De beleidsmedewerkers van Halte Werk maken beleidsstukken en verordeningen. Voordat die aan het bestuur worden aangeboden gaat het voor advies naar de Cliëntenraad Halte Werk (CRH). Via de cliëntenraad geven leden van de raad zo dus hun mening over te voeren beleid. Het bestuur van Halte Werk neemt de adviezen van de cliëntenraad mee in hun besluit. Een cliëntenraad bestaat uit klanten en vertegenwoordigers, zoals organisaties die veel met klanten samenwerken.