LangedijkerPas wordt digitale Meedoenpas

Kreeg u dit jaar de LangedijkerPas? In 2018 heet de pas Meedoenpas. Als u dit jaar de pas ontving, ontvangt u in januari automatisch de MeedoenPas 2018.

Papieren tickets komen in 2018 te vervallen. In 2018 staat dit tegoed digitaal op uw nieuwe pas. Hoeveel tegoed u krijgt hangt af van uw leeftijd.

MeedoenPas bedragen (voorheen: LangedijkerPas)

Kinderen van 4 tot en met 11 jaar

    € 100,-

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar

   € 180,-

Volwassenen tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd 

   €   80,-

Pensioengerechtigden

    € 160,


Vrijwillige ouderbijdrage
Ook de vergoeding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt volgend schooljaar bijgeschreven op de pas van ouders met kinderen op het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders ontvangen hier medio 2018 meer informatie over.

Hoe betaal ik met mijn tegoed?
Laat uw pas scannen op dezelfde plekken waar u voorheen met de tickets kon betalen, zoals verenigingen en het theater. U krijgt bij uw pas een pincode. Toets de pincode in en het bedrag dat u moet betalen wordt van het digitale tegoed gehaald.

Nieuwe pas vanzelf in de brievenbus
Heeft u dit jaar de LangedijkerPas? Dan krijgt u in januari de digitale Meedoenpas vanzelf in uw brievenbus. U hoeft niets te doen. Ook krijgt u informatie over hoe de pas werkt. Komt u er niet uit? Ga naar de Formulierenbrigade van Halte Werk. Zij helpen u graag!

Hoe zie ik hoeveel tegoed ik heb?
Op verschillende manieren kunt u zien hoeveel tegoed er op de pas staat. Wanneer u de pas ontvangt krijgt u hier uitleg over.