Nieuwe cliëntenraad voor Halte Werk

Het bestuur van Halte Werk heeft op donderdag 27 juni 2019 de nieuwe cliëntenraad voor Halte Werk geïnstalleerd. Dit vond plaats in het Stadskantoor van Alkmaar waar Halte Werk is gevestigd.

Met de installatie van een nieuwe Cliëntenraad Halte Werk (CRH) geeft Halte Werk invulling aan het betrekken van klanten en/of hun vertegenwoordigers bij het beleidsproces. De CRH gaat adviseren over het beleid en de dienstverlening van Halte Werk. Halte Werk zal de adviezen gebruiken om verordeningen en beleidsvoorstellen beter af te stemmen op de doelgroep.
 
De nieuwe CRH functioneert al vanaf medio mei 2019 met de status ‘in oprichting’. De raad bestaat uit zeven personen die wonen in het werkgebied van Halte Werk. Daarnaast zullen ook drie vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deel uit gaan maken van de cliëntenraad. Inmiddels heeft er een werkbezoek bij Halte Werk plaatsgevonden en is onder andere gesproken met het management. Tijdens dit gesprek gaf de CRH aan tevreden te zijn met de goede balans van expertise binnen de raad. Halte Werk is blij dat via de adviezen van de cliëntenraad de inbreng van klanten nu in orde is.

Meer informatie over de Cliëntenraad Halte Werk