NVVK audit: Halte Werk slaagt met vlag en wimpel

De NVVK, branchevereniging voor organisaties werkzaam op het gebied van schuldhulpverlening, heeft in april jl. Halte Werk gecontroleerd. De controle is onderdeel van het lidmaatschap om de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren. Er is geen enkele tekortkoming gevonden. Dat is de best mogelijke uitkomst voor een organisatie en volgens de controleur van de NVVK 'Een prestatie!'.

Goed team, gevestigde positie en innovatieve werkwijze

Halte Werk als Gemeenschappelijke Regeling (GR) `staat in 2019` constateert de NVVK. Al sinds 2015 voert Halte Werk de schuldhulpverlening uit voor de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL). "Het team Schuldhulpverlening is een goed team, heeft haar positie in het werkveld gevestigd en doet mee aan een behoorlijk aantal vernineuwende projecten op het gebied van schuldhulpverlening", aldus het eindrapport.