Stichting Lezen & Schrijven en Halte Werk starten samenwerking

Update 28 mei: Halte Taal gaat verder als Taalpunt Stadskantoor. Naast Halte Werk verwijzen nu ook de andere organisaties in het Stadskantoor door naar het Taalpunt.

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de computer. Negentien procent van deze mensen leeft minimaal één jaar onder de armoedegrens. Reden voor Stichting Lezen & Schrijven en Halte Werk om een samenwerking te starten in het project ‘Halte Taal’. Dit betekent dat per 1 oktober een medewerker van het Taalhuis de klantmanagers van Halte Werk ondersteunt bij hulp aan laaggeletterde klanten. 

Officiële opening Halte Taal
Vorige week was de jaarlijkse actie ‘Week van de Alfabetisering’ van de Stichting Lezen & schrijven. Een goed moment om Halte Taal officieel te openen. Het speciale actieteam trapte de week af op maandagochtend 3 september bij Halte Werk. Hier werd onder leiding van auteur Karin Giphart een panelgesprek gevoerd met (ervarings)deskundigen en wethouders Paul Verbruggen (Alkmaar, o.a. Participatie), Elly Konijn-Vermaas (Alkmaar, o.a. Onderwijs), Gido Oude Kotte (Heerhugowaard, o.a. Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Giphart spoorde aanwezigen aan om te bespreken hoe de verschillende partijen laaggeletterde inwoners kunnen verleiden om hun basisvaardigheden te verbeteren. “We moeten het taboe doorbreken” was de boodschap van de wethouders. Ook werd het belang van tijd en vertrouwen benadrukt: “Het gaat om vertrouwen, neem ons bij de hand”, zei iemand die zelf taalproblemen ervaart. Vervolgens werd Halte Taal officieel geopend.

Met verschillende trajecten wil Halte Werk klanten die moeite hebben met lezen, schrijven en/of het begrijpen van informatie goed helpen. Door zoveel mogelijk begrijpelijke taal te gebruiken, maar ook door de taalvaardigheid van deze klanten te verbeteren. Halte Taal is hierin een volgende stap. Meer weten over laaggeletterdheid of zelf in actie komen? Kijk op www.lezenenschrijven.nl