Cliëntenraad Halte Werk

Het bestuur van Halte Werk heeft op donderdag 27 juni 2019 de nieuwe cliëntenraad voor Halte Werk geïnstalleerd.

De samenstelling van de cliëntenraad is, voor zover mogelijk, een afspiegeling van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen en de betrokken gemeenten. De CRH bestaat uit zeven personen die wonen in het werkgebied van Halte Werk. Naast deze leden maken ook drie vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deel uit van de cliëntenraad.

Het doel van de CRH is het bestuur van Halte Werk gevraagd en ongevraagd te adviseren bij besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen die raken aan de dienstverlening van Halte Werk.

Contact: clientenraad@haltewerk.nl

Overzicht uitgebrachte adviezen CRH (t/m feb. 2018)

De nieuwe Cliëntenraad Halte Werk (CRH) Foto: Wim van der Vlugt.
Op de foto van links naar rechts: Marieke Koudstaal, Annelieke Bosdijk, Nico Wester, Adem Yuksel, John van den Oord.
Onderste rij: Jitske Piepenbrink, Willy Smit-Schoon.