Cliëntenraad Halte Werk

Eind 2015 is volgens de Participatiewet een Cliëntenraad Halte Werk (CRH) geïnstalleerd. Deze heeft sinds juli 2018 geen leden meer. Halte Werk wil zo snel als mogelijk de raad van cliënten weer meenemen in het beleidsproces. De vrijgekomen functies worden opgevuld in een nieuw op te richten Cliëntenraad Halte Werk. 

Samenstelling cliëntenraad

De samenstelling van de cliëntenraad is, voor zover mogelijk, een afspiegeling van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen en de betrokken gemeenten. De CRH bestaat uit zeven personen die wonen in het werkgebied van Halte Werk. Naast deze leden maken ook drie vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deel uit van de cliëntenraad.

Het doel van de CRH is het bestuur van Halte Werk gevraagd en ongevraagd te adviseren bij besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen die raken aan de dienstverlening van Halte Werk.

Overzicht uitgebrachte adviezen CRH (t/m feb. 2018)