Overzicht uitgebrachte adviezen Cliëntenraad Halte Werk

2-2-2018

Advies: Reactie op onderzoeksvoorstel naar de vorming van een Participatiebedrijf voor de HAL-gemeenten
Aan: Bestuur Halte werk

31-1-2018

Advies: Aanpassen Halte Werk webpagina Klacht, idee of suggestie
Aan: Directie Halte Werk
 

2017

2-11-2017

Advies: Beleidskader Schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard
Aan: College van B&W van Heerhugowaard

25-10-2017

Advies: Kadernotie Schuldhulpverlening gemeente Langedijk
Aan: College van B&W van Langedijk

25-10-2017

Van: Cliënt Adviesraden van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk en de Cliëntenraad Halte Werk
Advies: Openen fysiek loket Halte Werk in Heerhugowaard en Langedijk
Aan: Bestuur Halte Werk, College van Langedijk en College van Heerhugowaard

20-06-2017

Advies: Concept folder Bijzondere Bijstand
Aan: Directie Halte Werk

15-05-2017

Advies: Verordening Individuele Inkomenstoeslag en wijziging beleidsregels 
(alleen nog recht op Inkomenstoeslag bij zelfstandige woonruimte)
Aan: College van B&W Heerhugowaard

11-04-2017

Advies: Transformatienotitie Sociaal Domein Langedijk
Aan: College van B&W Langedijk

10-04-2017

Advies: Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Heerhugowaard
Aan: College van B&W van Heerhugowaard

17-03-2017

Advies: Verordening en beleidsregels
Aan: Bestuur Halte Werk

29-01-2017

Advies: Deelname regeling uitstroom wanbetalers uit de bronheffing
Aan: Bestuur Halte Werk

29-01-2017

Advies: Beleidsstukken voortvloeiende uit beleidskader minimabeleid
Aan: College van B&W Alkmaar


2016

22-11-2016

Advies: Beleid uitstroom uit bestuursrechtelijk premieregime
Aan: Bestuur Halte Werk

11-10-2016

Advies: Minimabeleid Heerhugowaard en Langedijk
Aan:College Heerhugowaard en Langedijk

4-10-2016

Advies: Communicatieplan minimabeleid
Aan: College Alkmaar

6-09-2016

Advies: Beleidsregels 'Commerciële huur' en 'Commerciële huurprijs
Aan: Bestuur Halte Werk

16-02-2016

Advies: Nieuw minimabeleid gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
Aan: Colleges van B&W Heerhugowaard en Langedijk

4-02-2016

Advies: Nieuw minimabeleid gemeente Alkmaar
Aan: College van B&W Alkmaar

26-01-2016

Advies: Beleidsregels Wet Taaleis
Aan: Bestuur Halte Werk


12-01-2016

Advies: Vangnetregeling Langedijk 2015
Aan: Bestuur Halte Werk

 

2015

20-10-2015

Advies: Afschaffing Langedijkerpas
Aan: College van B&W gemeente Langedijk

16-9-2015

Advies: Armoedemonitor 2015
Aan: Colleges gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
Resultaat: Reactie bestuur Halte Werk 13-11-2015

15-9-2015

Advies: Voorlichting Bijzondere Bijstand
Aan: Bestuur Halte Werk
Resultaat: Reactie bestuur Halte Werk 13-11-2015

15-9-2015

Advies: Jaarverslag Bezwaar en Beroep 2014
Aan: College B&W Alkmaar
Resultaat: Uitgenodigd door ambtenaren voor overleg 10-11-2015

9-6-2015

Advies: Niet-toepassen kostendelersnorm bij draagkrachtberekening bijzondere bijstand
Aan: Colleges Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk

9-6-2015

Advies: Handhavingsbeleidskader Participatiewet 2015–2018
Aan: Colleges Heerhugowaard en Langedijk