Fraude melden

U kunt bijstandsfraude, of een vermoeden daarvan, melden bij de afdeling Handhaving van Halte Werk.
Schriftelijk: Halte Werk, afdeling Handhaving, postbus 8002, 1802 KA Alkmaar
E-mail: fraude@haltewerk.nl

Wilt u uw melding anoniem doen? Het is dan extra belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet of vermoedt (bv. kentekens, dagen en tijden waarop gewerkt wordt, adressen etc.). Onze handhavers kunnen u als anonieme melder immers niet meer benaderen voor aanvullende vragen of informatie.