Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten. Het Ministerie van Onderwijs noemt iedereen die geen startkwalificatie heeft behaald een voortijdig schoolverlater. Samen met het Halte Werk Jongerenloket (gemeenten), scholen, UWV WERKbedrijf en instellingen op het terrein van arbeidsvoorziening, hulpverlening en welzijn probeert het RMC het voortijdig schoolverlaten in de regio terug te dringen. In de RMC- wet is geregeld, dat alle leerlingen, die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, door de school moeten worden gemeld bij het RMC. Maar ook andere instellingen of jongeren zelf kunnen zich melden bij het RMC.

Taken van de RMC

Het RMC registreert voortijdig schoolverlaters en informeert, adviseert en begeleidt jongeren van 18 tot 23 jaar naar een opleiding, werk of een ander traject. Daarnaast ontwikkelt het RMC in samenwerking met partners beleid om voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Het RMC heeft de wettelijke opdracht om iedereen te registreren die geen startkwalificatie heeft en niet meer naar school gaat. Een startkwalificatie is een HAVO- of VWO-diploma of MBO-diploma op niveau 2. Met alleen een VMBO-diploma ben je niet in het bezit van een startkwalificatie. Het is beter om een vervolgopleiding te kiezen. Dat kan een BBL-opleiding zijn, waarbij je kunt werken en leren tegelijk. Bij een BBL-plek kunnen we je doorverwijzen naar sites, maar het is aan jou om zelf een BBL-plek te vinden. Bedenk dat je met diploma's meer kansen hebt om werk te vinden en werk te houden.

Kerntaken RMC-regio

  • sluitende melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van voortijdig schoolverlaters
  • bevorderen van een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio die te maken hebben met jongeren tot 27 jaar
  • realiseren van een sluitende aanpak met een zo goed mogelijk traject op maat voor de jongere die extra zorg nodig heeft

RMC regio's

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) richtte het RMC op om voortijdige schoolverlaters een betere uitgangspositie te geven in de maatschappij.  Nederland heeft 39 RMC regio's.

Regio Noord-Kennemerland

  • Alkmaar
  • Bergen NH
  • Castricum
  • Heerhugowaard
  • Heiloo
  • Langedijk

Contact

RMC@alkmaar.nl