UWV

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
De organisatie zorgt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet, en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Meer informatie vindt u op de website www.uwv.nl