Formulierenpunt

Het Formulierenpunt helpt u bij het invullen van formulieren

Is het voor u lastig om de formulieren voor een gemeentelijke tegemoetkoming (vergoeding) in te vullen? Weet u niet waar u de gevraagde informatie vandaan moet halen? Het Formulierenpunt helpt u bij het invullen van (online) formulieren. Ook helpen zij u om alle gegevens te verzamelen en bekijken met u waar u recht op heeft.

Wij kunnen u hulp bieden bij het invullen van de volgende formulieren:

 • Bijzondere bijstand (bijvoorbeeld computerregeling)
 • Schuldhulpverlening
 • AlkmaarPas, Huygenpas en MeedoenPas
 • Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)
 • Individuele Inkomenstoeslag
 • Individuele Studietoeslag
 • Kwijtschelding gemeente- en waterschapsbelasting
 • Leerlingenvervoer
 • DigiD aanvragen
 • Wijzigingen/inkomsten
 • Heronderzoek

Het Formulierenpunt helpt u ook bij het verzamelen van de bewijsstukken.

Voor wie is het Formulierenpunt?

Het Formulierenpunt is gratis voor inwoners van de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen. Meer informatie over het minimuminkomen kunt u vinden op de pagina bijstandsnormen. U kunt ook hulp krijgen bij het  berekenen van uw inkomen.

Contact met het Formulierenpunt

Locatie Alkmaar

Bel 14 072 (kies 'Alkmaar') of neem contact op via het contactformulier. De medewerkers van het Formulierenpunt zijn van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 09.00-16.00 uur.

Het Formulierenpunt is open op afspraak.

Locaties Dijk en Waard

Voor inwoners van Dijk en Waard wordt er op locatie hulp geboden bij het invullen van formulieren. Bekijk voor meer informatie de websites van deze locaties:

Huisbezoeken kunnen op aanvraag aan inwoners van alle aangesloten gemeenten afgelegd worden. Neem contact op via het contactformulier.