Formulierenpunt

Het Formulierenpunt helpt u bij het invullen van formulieren

Is het voor u lastig om de formulieren voor een gemeentelijke tegemoetkoming (vergoeding) in te vullen? Weet u niet waar u de gevraagde informatie vandaan moet halen? Het Formulierenpunt helpt u bij het invullen van (online) formulieren. Ook helpen zij u om alle gegevens te verzamelen en bekijken met u waar u recht op heeft.

Wij kunnen u hulp bieden bij het invullen van de volgende formulieren:

 • Bijzondere bijstand (bijvoorbeeld computerregeling)
 • Schuldhulpverlening
 • AlkmaarPas, Huygenpas en MeedoenPas
 • Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)
 • Individuele Inkomenstoeslag
 • Individuele Studietoeslag
 • Kwijtschelding gemeente- en waterschapsbelasting
 • Leerlingenvervoer
 • DigiD aanvragen
 • Wijzigingen/inkomsten
 • Heronderzoek

Het Formulierenpunt helpt u ook bij het verzamelen van de bewijsstukken.

Voor wie is het Formulierenpunt?

Het Formulierenpunt is gratis voor inwoners van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen. Meer informatie over het minimuminkomen kunt u vinden op de pagina bijstandsnormen. U kunt ook langskomen als u twijfelt over de hoogte van uw inkomen. U krijgt dan hulp bij het berekenen.

Contact met het Formulierenpunt

Locatie Alkmaar

Bezoek ons inloopspreekuur.
Mallegatsplein 10 in Alkmaar (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00 uur)
14 072 (kies 'Alkmaar')
Of neem contact op via het contactformulier

Locatie Heerhugowaard en Langedijk

Voor inwoners van Heerhugowaard en Langedijk wordt er op locatie hulp geboden bij het invullen van formulieren met een formulierenpunt aldaar. Bekijk voor meer informatie de websites van deze locaties:

Huisbezoeken kunnen op aanvraag aan inwoners van alle aangesloten gemeenten afgelegd worden. Neem contact op via het contactformulier.

Bereikbaarheid van Budgetwinkel en Formulierenpunt

Houd rekening met aangepaste openingstijden van de Budgetwinkel en het Formulierenpunt, locatie Alkmaar deze periode. Lees meer over de aangepaste dienstverlening in coronatijd in ons nieuwsbericht.