Fraude melden

U kunt bijstandsfraude, of een vermoeden daarvan, melden bij de afdeling Handhaving van Halte Werk. Wilt u dit schriftelijk doen, stuur uw bericht naar het volgende adres:

Halte Werk
afdeling Handhaving
postbus 8002
1802 KA Alkmaar

Dit kan ook online, gebruik hiervoor het online formulier.

Wilt u uw melding anoniem doen? Het is dan extra belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet of vermoedt (bv. kentekens, dagen en tijden waarop gewerkt wordt, adressen etc.). Onze handhavers kunnen u als anonieme melder immers niet meer benaderen voor aanvullende vragen of informatie.