Beslag op uw inkomsten en de beslagvrije voet

Als u uw rekeningen niet op tijd betaalt, kunt u te maken krijgen met beslag op uw inkomsten en de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten waarop de schuldeiser eigenlijk geen beslag kan leggen. Dit is zo geregeld in de wet, omdat iedereen recht heeft op een bepaald minimuminkomen om van te leven. Van deze beslagvrije voet moet u de vaste lasten betalen en ook eten en drinken.

(pdf, 294 KB)
Uitleg beslag op uw inkomsten en de beslagvrije voet

In deze informatietekening (pdf, 294 KB) wordt uitleg gegeven over beslag op uw inkomsten en de beslagvrije voet. U krijgt uitleg over hoe de beslagvrije voet berekend wordt. Ook worden er tips gegeven.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe wet. Hier staan nieuwe regels in over het betalen van schulden. Deze wet moet ervoor zorgen dat de beslagvrije voet makkelijker en goed wordt berekend. Deze nieuwe wet zorgt er ook voor dat de berekening van de beslagvrije voet voor iedereen op dezelfde manier gebeurt.