Beslag op uw inkomsten en de beslagvrije voet

Als u uw rekeningen niet op tijd betaalt, kunt u te maken krijgen met beslag op uw inkomsten en de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten waarop de schuldeiser eigenlijk geen beslag kan leggen. Dit is zo geregeld in de wet, omdat iedereen recht heeft op een bepaald minimuminkomen om van te leven. Van deze beslagvrije voet moet u de vaste lasten betalen en ook eten en drinken.

In deze informatietekening (pdf, 294 KB) wordt uitleg gegeven over beslag op uw inkomsten en de beslagvrije voet. U krijgt uitleg over hoe de beslagvrije voet berekend wordt. Ook worden er tips gegeven.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe wet. Hier staan nieuwe regels in over het betalen van schulden. Deze wet moet ervoor zorgen dat de beslagvrije voet makkelijker en goed wordt berekend. Deze nieuwe wet zorgt er ook voor dat de berekening van de beslagvrije voet voor iedereen op dezelfde manier gebeurt.

Moet u iets terugbetalen aan Halte Werk en houden we een bedrag in op uw uitkering? Dan geldt voor u vanaf 1 januari 2021 een hogere beslagvrije voet.

  • Heeft u een bijstandsuitkering en lost u op dit moment niets af of lost u minder dan 5% van de bijstandsnorm af? Dan gaat u door de nieuwe wet 5% van de bijstandsnorm per maand aflossen.
  • Heeft u een bijstandsuitkering en lost u nu meer dan 5%  van de bijstandsnorm af? Dan wordt het bedrag dat u aflost verlaagd naar 5% van de bijstandsnorm.
  • Heeft u geen bijstandsuitkering meer? Dan wordt uw bedrag berekend of gelden de wettelijk vastgestelde bedragen.

Ligt er beslag op uw uitkering door iemand anders dan de gemeente, bijvoorbeeld via een deurwaarder? Op schuldenwijzer.nl ziet u welke gerechtsdeurwaarder er beslag heeft gelegd op uw inkomsten. Ook ziet u hoeveel u nog moet betalen en bij wie u moet zijn voor meer informatie. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

Wijzigt uw inkomen of verandert uw gezinssituatie? Hierdoor kan uw beslagvrije voet veranderen. Geef wijzigingen daarom altijd door aan uw beslaglegger. Uw beslaglegger is uw aanspreekpunt als uw situatie wijzigt of als uw gegevens niet kloppen. De contactgegevens staan op uw modelmededeling beslagvrije voet.