Rechten en plichten Schuldhulpverlening

Wat zijn uw verplichtingen tijdens de looptijd van schuldhulpverlening?

1. U verstrekt juiste en volledige informatie over uw inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden.

2. U spant zich tot het uiterste in om geen nieuwe schulden te maken.

3. U stelt ons meteen op de hoogte van wijzigingen in uw financiƫle en persoonlijke situatie. Dat geldt voor alle wijzigingen die van belang zijn voor de schuldhulpverlening. Dit doet u door van elke wijziging een bewijs te sturen.

Wat doet de klantmanager schuldhulpverlening voor u?

4. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen bij het oplossen van uw problemen met geldzaken. Wij houden daarbij rekening met uw belangen. Wij moeten ook rekening houden met de belangen van andere partijen.

5. Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te helpen bij uw problemen met geldzaken. U kunt op onze website lezen hoe wij met uw gegevens omgaan: https://www.haltewerk.nl/privacyverklaring

Hoe lang gelden deze rechten en plichten?

6. Deze rechten en plichten gelden zolang wij u helpen bij uw problemen met geldzaken. Deze rechten en plichten gelden niet meer als de hulpverlening van Halte Werk, afdeling Schuldhulpverlening stopt.

7. Wij kunnen de hulpverlening stoppen als u zich niet houdt aan uw verplichtingen.

8. De hulpverlening kan ook worden beƫindigd:

  • als u daar schriftelijk om vraagt;
  • als u komt te overlijden;
  • als u naar het buitenland verhuist;
  • als u gedetineerd wordt;
  • als u verhuist naar een plaats buiten ons werkgebied.

9. Wanneer u het aanmeldformulier digitaal verzendt, gaat u akkoord met deze rechten en plichten.