Ik wil voldoen aan de garantiebanen!

Organisaties met ruim vijfentwintig medewerkers hebben een inspanningsverplichting om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dat zijn de ‘garantiebanen’ uit het sociaal akkoord kabinet-werkgevers 2013. Zowel Halte Werk als het UWV bemiddelt kandidaten die onder het akkoord vallen.


Heeft u een vacature en wilt u voldoen aan de verplichting vanuit de banenafspraken? Dan kunnen wij kandidaten aan u voorstellen die tot deze doelgroep behoren. Dit is voor u heel eenvoudig omdat wij de noodzakelijke administratie (waaronder loonwaarde en loonkostensubsidie) voor u verzorgen.

Als uw sollicitant onder de Participatiewet valt, dan regelt Halte Werk de plaatsing (incl. eventuele loonkostensubsidie, no-risk polis, e.d.). Valt uw sollicitant onder de regels van de Wajong, dan regelt uw adviseur een overdracht naar het UWV, die de Wajong uitvoert.

Meer informatie

Meer weten over de banenafspraak? Bekijk deze korte video op het youtube kanaal van 'Samen voor de Klant'.

Contact WerkgeversServicepunt

Heeft, of verwacht, u een vacature in uw organisatie? Wij willen zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom bieden wij u kosteloze werving en selectie!


Ondernemers
072 700 33 36
contact@wsp-nhn.nl

Halte Werk is partner in het WSP-NHN