De Tozo-uitkering en uw belastingaangifte

In 2021 hebt u een uitkering ontvangen volgens de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo-uitkering is van invloed op uw belastingaangifte. Hieronder leest u wat dat precies voor u betekent.

Over de Tozo-uitkering moet u belasting betalen

De Tozo-uitkering telt mee als inkomen. En moet u opgeven bij uw belastingaangifte. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan is de Tozo-uitkering aan u ieder voor 50% uitgekeerd. Dit betekent dat de Tozo-uitkering voor u allebei los van elkaar meetelt als inkomen waarover u belasting betaalt. Halte Werk heeft daar geen keuze in en kan dit niet voor u veranderen. Dit zijn de regels.

Inkomen uit loondienst

Had u in 2021 ook inkomen uit loondienst? Of hebt u een partner die in 2021 in loondienst werkte? Misschien moet u dan meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan u verwacht.

Waarom is de belasting misschien hoger?

Halte Werk houdt loonbelasting in over uw Tozo-uitkering. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting gebruikt. Dit is een korting op de loonbelasting. Hierdoor houdt u netto een hoger inkomen over. De algemene heffingskorting daalt als het inkomen stijgt.

Had u en/of uw partner inkomen uit loondienst in 2021? Dan is de heffingskorting die Halte Werk heeft gebruikt voor de berekening van de loonbelasting te hoog geweest. En heeft Halte Werk dus te weinig loonbelasting ingehouden op uw Tozo-uitkering. Netto hebt u dan een te hoge uitkering ontvangen. Bij de aangifte inkomstenbelasting moet u achteraf nog betalen of krijgt u minder terug.

Wat moet u doen?

Geef uw inkomsten op bij uw aangifte inkomstenbelasting. Hebt u een partner? Geef dan ook de inkomsten van uw partner op. Ook uw Tozo-uitkering geeft u op. Het bedrag vindt u op de jaaropgave die u pas geleden van Halte Werk per post hebt ontvangen. (De jaaropgave kunt u ook downloaden via Mijn Halte Werk).

Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit hoe hoog de algemene heffingskorting over 2021 is voor u (en uw partner). Hebt u in 2021 meer heffingskorting gehad dan waar u recht op had? Dan wordt het bedrag dat u teveel hebt gehad meegenomen bij de definitieve belastingaanslag. U krijgt minder geld terug of u krijgt een hogere naheffing. Dit betekent dat u meer belasting moet betalen.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met het Zelfstandigenloket van Halte Werk. Dat kan via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kunt u 'Zelfstandigenloket' kiezen. Vermeld in uw bericht altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer.