Financiële ondersteuning na Tozo

Het kabinet stopt per 1 oktober met de steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent ook dat Tozo- en TONK-regelingen vanaf die datum niet worden verlengd. Vanaf 1 oktober kunnen ondernemers een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

Tozo 5 loopt tot en met 30 september 2021. Vanaf 1 oktober kunnen ondernemers een Bbz-uitkering aanvragen. Van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 worden de voorwaarden voor de periodieke uitkering tijdelijk versoepeld. Vanaf 1 januari 2022 treedt de reguliere Bbz-regeling weer in werking.

Tijdelijke versoepeling Bbz

Het Bbz wordt tijdelijk versoepeld voor de periode van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022. Het Zelfstandigenloket kan u mogelijk helpen met een Bbz-uitkering levensonderhoud of Bbz bedrijfskrediet. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om Bbz te krijgen.

De Bbz-regeling voor de uitkering levensonderhoud is tot eind dit jaar vereenvoudigd. Dit betekent dat:

  • er geen vermogenstoets uitgevoerd wordt bij een aanvraag voor een Bbz-uitkering;
  • u met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kan aanvragen, als u in die maand(en) geen inkomsten of uitkering hebt ontvangen;
  • het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) wordt vastgesteld.

Aanvragen

Vraag uw Bbz-uitkering of bedrijfskrediet aan met uw persoonlijke DigiD.

Aanvragen

De Bbz-regeling vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 voeren wij het Bbz weer zonder wijzigingen uit. Kijk voor meer informatie op de pagina Halte Werk Zelfstandigenloket.