Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo-regeling is voor gevestigde ondernemers die in de knel gekomen zijn door de coronacrisis. Voor de Tozo-regeling gelden versoepelde voorwaarden.

Tozo 3 aanvragen

Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij Halte Werk. Als u al een Tozo 2-uitkering krijgt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen als Halte Werk de aanvraagprocedure klaar heeft.
Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd.

Bij uw aanvraag geeft u aan of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520.

Houd de website van Halte Werk in de gaten voor meer informatie.

De Tozo 2-regeling bestaat uit 2 delen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning die het inkomen van ondernemers aanvult tot de voor hen geldende bijstandsnorm.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. U kunt een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal voor maximaal € 10.157. Dit bedrag moet u terugbetalen. Het rentepercentage is 2 procent.

Wanneer kunt u gebruik maken van de versoepelde regeling?

De Tozo-regeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en voldoet aan de voorwaarden. U kunt ook de beslisboom van de Rijksoverheid invullen. Bekijk ook 'Visual noodpakket Tozo 2' van de Rijksoverheid.

U bent zzp’er of zelfstandig ondernemer en:

 • U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit uw onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien;
 • Het inkomen van u en uw partner (als u die heeft) is onvoldoende om in uw levensonderhoud te voorzien;
 • U ontvangt geen andere uitkering die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum inkomen, zoals de startersregeling Bbz;
 • U ontvangt geen studiefinanciering;
 • U bent 18 jaar of ouder en nog niet pensioengerechtigd;
 • U bent woonachtig en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • U bent vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam (gemiddeld minimaal 24 uur per week) in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • U bent woonachtig in de gemeente waar u de aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt. Voor deze aanvraag bij Halte Werk betekent dit dat u woonachtig bent en ingeschreven staat in één van deze gemeenten: Alkmaar, Beemster, Bergen NH, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Landsmeer, Langedijk, Purmerend, Texel of Waterland.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen voor de versoepelde regeling bijstandverlening zelfstandigen. Bij het invullen van de aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Uw DigiD (uw eventuele partner dient ook in te loggen). Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.
 • Uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner
 • De gegevens van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Uw BTW identificatienummer

Voor het aanvragen van een lening voor een bedrijfskapitaal heeft u ter aanvulling onderstaande bewijsstukken nodig:

 • Laatste afschrift van uw bankrekening, waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden;
 • Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet;
 • De meest recente jaarrekening;
 • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft.

Tozo 2 aanvragen

Voor een aanvraag inkomensondersteuning, kunt u op een van onderstaande buttons klikken. Heeft u een partner? Hij/zij ontvangt een link per mail om de aanvraag met DigiD ook te ondertekenen:

Maakt u gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer? Dan kunt u problemen ervaren bij het doen van een digitale aanvraag. Gebruik dan een andere webbrowser. Bijvoorbeeld Mozilla Firefox, Google Chrome of Windows Edge.

Heeft u eerder Tozo inkomensondersteuning ontvangen? Gebruik onderstaande button:

Tozo verlengen

Vraagt u Tozo inkomensondersteuning voor de eerste keer aan? Gebruik onderstaande button:

Tozo 2 aanvragen

Voor een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen, kunt u op onderstaande button klikken. Heeft u een partner? Hij/zij dient ook in te loggen:

Tozo lening bedrijfskapitaal aanvragen

Wilt u meer weten over het aanvragen van deze regeling? Bekijk de pagina met veelgestelde vragen over Tozo.