Loonkostensubsidie voor werkgevers

Wat is loonkostensubsidie?

Wanneer u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands 'loonwaarde'.

De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. U betaalt het volledige loon aan de medewerker en u ontvangt subsidie voor de verminderde arbeidsproductiviteit.

Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever. Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.

Loonkostensubsidie is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Dit kan gaan om medewerkers die al geregistreerd zijn in het doelgroepregister of die worden opgenomen via de praktijkroute na de loonwaardemeting.

Halte Werk voert in samenwerking met WNK Personeelsdiensten de Loonkostensubsidie uit voor de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard.

  • De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen.
  • U vraagt de loonkostensubsidie aan bij Halte Werk voor medewerkers die staan ingeschreven bij de gemeente Alkmaar of Dijk en Waard.
  • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert is een onafhankelijke arbeidsdeskundige.

Hoe u loonkostensubsidie aanvraagt is in een schematische weergave (pdf, 182 KB) aangegeven in 5 stappen.

Als u voor een medewerker loonkostensubsidie ontvangt, zijn mogelijk ook andere regelingen (pdf, 107 KB) interessant. Als u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met Halte Werk.

Loonkostensubsidie aanvragen

Wilt u als werkgever loonkostensubsidie aanvragen voor een medewerker? Vul dan het aanvraagformulier Loonkostensubsidie (pdf, 252 KB) in. Het is belangrijk dat u het formulier volledig invult en ondertekent. U kunt het formulier op een veilige manier via het contactformulier aan Halte Werk sturen. U kunt in dit geval kiezen voor het onderwerp 'subsidie'.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

Uw contactpersonen bij Halte Werk zijn Maureen Kornmann en Ying Hung Lee. Stuur ons een bericht via het contactformulier. U kunt in dit geval kiezen voor het onderwerp 'subsidie'.