Meer informatie over inburgeren en DUO

Wat is de DUO?

DUO is een organisatie van de rijksoverheid. Deze organisatie zorgt voor het uitvoeren van het onderwijs in Nederland. DUO informeert deelnemers aan het onderwijs (leerlingen/studenten) en scholen. DUO informeert ook inburgeraars. En organiseert bijvoorbeeld het inburgeringsexamen en het staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2).

Hoe helpt Halte Werk mij?

Moet u op of na 1 januari 2022 beginnen met inburgeren? Dan helpt Halte Werk bij uw begeleiding.